Har du farlig avfall på Mo?

Nå er vi på Mo i Rana

Som en av Nord-Norges største aktører innenfor avfallshåndtering og gjenvinning har vi nå utvidet vårt område, og etablert oss med en avdeling på Mo i Rana. Vår avdeling på Mo kan hjelpe deg med alle tjenester knyttet til innsamling og håndtering av farlig avfall, i tillegg til at vi leverer industri- og slamsugertjenester.

Med nytt og moderne utstyr, kompetente, og serviceinnstilte medarbeidere hjelper vi deg gjerne med rådgivning og løsninger. Vi tar oss av alt fra deklareringen av avfallet, til forskriftsmessig håndtering frem til det er trygt transportert til godkjent anlegg for gjenvinning eller destruksjon.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Noen eksempler er rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Som produsent av slikt avfall er du ansvarlig for at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser, og levere det som farlig avfall. Les mer om farlig avfall på sortere.no.

Håndtering av farlig avfall kan være utfordrende for vanlige folk som har mer enn nok å gjøre i arbeidsdagen. Vårt mål er at håndtering av farlig avfall skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for våre kunder. Våre biler har ruter for innhenting av farlig avfall, og henter uansett mengde og behov.

 

Hva er industri- og slamsugertjenester?

Industri- og slamsugertjenester er tjenester som i all hovedsak utføres av en sugebil. Eksempler på slike tjenester kan være innsamling av olje- og sloppvann, tømming av sandfang, tømming, rengjøring og kontroll av olje- og fettutskillere, septiktømming, og spyling av rør. Les mer om våre industri- og slamsugertjenester her.

 

Vil du vite mer om våre tjenester på Mo?

 

Kontaktperson

Ta gjerne kontakt med vår kontaktperson dersom du ønsker befaring eller rådgivning vedrørende avfallsløsning. Bestillinger kan også gjøres direkte til vårt kundesenter på e-post eller på telefon 4000 2929.