Perpetuum tar risiko for korona-smitte på alvor

Perpetuum satte tidlig ned en beredskapsgruppe som holder oversikt, informerer og koordinerer tiltak. Våre selskaper har gjennomført risikovurderinger og utarbeidet beredskapsplaner. Vi følger myndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte, og tilpasser disse praktisk til driften til våre selskaper.

Alle våre avdelinger holder åpent som normalt.

Det vil ikke være adgang til våre kontorer, med mindre det er helt nødvendig og avklart med den du skal besøke.

Vårt mål er at du som kunde skal få de tjenestene du forventer. Men vi kan komme i en situasjon der vår kapasitet blir redusert. Vi må da foreta en streng prioritering om hvilke oppdrag vi skal utføre først. Det kan medføre at du som kunde får forsinket levering. Dette vil du, så langt som mulig, få informasjon om dersom det inntreffer.

Dersom du har endret behov for tømming i denne situasjonen, ber vi om at du kontakter kundeservice.

Kundeservice tlf: 4000 2929

Miljøstasjoner

Perpetuum drifter miljøstasjoner på Stormoen i Balsfjord og på Salangsverket. Disse er fortsatt åpne, men endringer kan komme.

Husk følgende:

  • Ikke benytt våre returstasjoner uten at det er strengt nødvendig.
  • Er du i karantene skal du IKKE ta turen til våre returstasjoner.
  • Hold avstand – minst én meter fra hverandre.
  • Rett dere etter de beskjeder betjeningen på returstasjonen gir.

Mer informasjon om forebygging av koronavirus: helsenorge.no