Kategori: SISTE NYTT

LEDIG STILLING
05.06.2020

Ledig stilling som operatører i Harstad, Tromsø og Salangen

Har du førerkort kl. C/CE, og har lyst på nye utfordringer?

Vi søker etter flere pålitelige og ansvarsfulle operatører i Harstad, Tromsø og Salangen. Arbeidsområde vil være innenfor slamsuging, håntering av farlig avfall og/eller septikrenovasjon.

LES MER

SISTE NYTT
26.11.2019

Ny avtale: Gjør klart for å ta imot farlig pfas avfall fra Europa

Perpetuum åpner for flyplassforurensede jordmasser. Et nytt samarbeid med Geminor skal skape internasjonal interesse for de unike deponitjenestene Perpetuum har  i Troms.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters farlige avfall i sitt navn

Vi viser til Miljødirektoratets tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter som kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Fra 15 til 0,88 % sykefravær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og administrasjonen initierte derfor i fellesskap en prosess med mål om å få mer kunnskap om årsakene til fraværet, slik at vi kunne jobbe målrettet med å redusere det, sier Limo.

LES MER