Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid.

Fra 15 til 0,88 % sykefravær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og administrasjonen initierte derfor i fellesskap en prosess med mål om å få mer kunnskap om årsakene til fraværet, slik at vi kunne jobbe målrettet med å redusere det, sier Limo.

Jakten på fakta

I jakten på ny kunnskap har alle selskapets medarbeidere vært engasjert i prosessen med mål om å frembringe fakta – både rundt det som skaper nærvær og det som gir fravær. Bedriftskompetanse AS har hatt i oppdrag å bistå i arbeidet, etter å ha presentert sitt konsept Fraværsprofil, som fokuserer å sikre varig reduksjon av fravær. Alle medarbeiderne deltok aktivt gjennom både spørreundersøkelse og intervju, samtidig som relevant interndokumentasjon ble gjennomgått. I fundamentet for analysen lå også relevant fraværsforskning, samt nyere forskning på psykososialt arbeidsmiljø.

– Gjennom den påfølgende analysen fikk vi bedre innsikt i og forståelse av årsakene bak det høye fraværet, sier Limo engasjert.

Engasjerte medarbeidere skaper stolthet

Resultatene fra Fraværsprofil ga et godt grunnlag for å jobbe forebyggende relatert til fravær, men også til å sette inn de riktige tiltakene for å styrke nærværet i organisasjonen. Analysen viste blant annet at medarbeidernes engasjement utvilsomt er den viktigste nærværsfaktor i selskapet.

– Det handler om engasjement for arbeidsoppgaver, kundenes behov, kvalitet på eget arbeid, arbeidsmoral og oppmerksomhet overfor kollegaer. Det skaper stolthet! I dette arbeidet har Bedriftskompetanse vært gode med hensyn til hvordan vanskelige problemstillinger har vært vinklet, og evnet å snu problemstillinger til noe positivt. Det har skapt viktige refleksjoner i oss selv, utdyper den daglige lederen.

I etterkant av arbeidet med Fraværsprofil har ledere som medarbeidere levert en suveren innsats mot resultatene som Perpetuum Miljø AS kan vise til i dag. Bare på de første månedene etter prosjektet ble fraværet halvert, og den positive trenden har fortsatt jevnt og trutt. Sammen profesjonaliseres selskapet til et nytt nivå.

– Vi trener på ting vi ikke har vært vant til. Vi ivaretar helheten på en bedre måte som konsekvens av at vi er blitt mer opptatt av hverandre. En bedre oversikt gjør det lettere å sortere når vi opplever utfordringer, vi ser flere sider i et teamarbeid og hvordan vi best løser ting sammen. Samtidig er verneombudets formelle rolle blitt tydeliggjort, noe som har redefinert deres rolle internt til en mer aktiv medspiller, både for ledelsen og øvrige medarbeidere.

Kunnskap bevisstgjør

Parallelt med tiltaksarbeidet som hadde sitt utspring i Fraværsprofil har administrasjonen og mellomlederne gjennomført lederutvikling. Et av behovene som ble definert gjennom analysen var behovet for økt kompetanse på oppfølging av sykefravær. Vi har derfor fokusert å fylle ledernes verktøykasse ytterligere, slik at vi står bedre rustet til å møte utfordringene som sykefravær gir.

Britt Mathisen Limo sier at Fraværsprofil hjalp dem å plassere problemene – å bevisstgjøre dem på hva som skapte utfordringene.

– Vi har fått en ny forståelse av sykefraværet i selskapet, noe som har styrket samspillet mellom ledere og medarbeidere i disse situasjonene. Denne kunnskapen har vært avgjørende for at vi skulle utvikle oss videre.

– Jobben har vi gjort sammen!

Gjennom prosessen fremviste Bedriftskompetanse stort fokus på de ansatte, ikke bare ledelsen. Det har skapt bevisstgjøring i hele selskapet rundt både nærvær og fravær. Høyt fravær kan være et vanskelig tema å jobbe med, også når en ønsket reduksjon ikke handler om kroner og ører. Vi opplever at Bedriftskompetanses tilnærming ufarliggjorde det hele. Alle er blitt lyttet til og hørt, og sammen har vi utfordret eget ansvar og det kollektive ansvaret. Det har gjort at vi er blitt en bedre utgave av oss selv.

Avslutningsvis vil daglig leder i Perpetuum Miljø AS, Britt Mathisen Limo, rette en stor takk til alle våre medarbeidere for innsatsen og engasjementet de har vist.

– Sammen har vi levert!

 

Siste blogginnlegg:

Utvidelse av deponiet i Balsfjord

Rammene for bruk av deponi har i løpet av de siste 30 årene endret seg kraftig, der strengere reguleringer, krav til oppfølging og rapportering har blitt vektlagt. Perpetuum har ligget langt fremme i denne utviklingen. Tett bunn i deponiet, samt regulering av deponering av matavfall og nedbrytbart avfall, har resultert i betydelig redusert miljøbelastning fra deponiet på Stormoen i Balsfjord.

Les mer »

Perpetuum – både til lands og til vanns

I løpet av det siste året har flere store ulykker som omhandler dieselsøl forekommet i landsdelen. Dieselsøl i havet har en kraftig negativ påvirkning på vannlevende organismer. Det samme gjelder dieselsøl på land hvor masser som blir gjennomtrukket av diesel må graves opp, og byttes ut for ikke å ødelegge jordsmonn eller sige ut i havet. 

Les mer »

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her