Håndtering av avfall

Vi har løsninger for håndtering av både ordinært og farlig avfall. Våre kunder er i hovedsak næringsvirksomhet, men det er også mulig for privatpersoner å benytte våre tjenester.