Innsamling og håndtering av næringsavfall

Næringsavfall er ordinært avfall fra næringsvirksomhet, som ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Vi er en ledende aktør på innsamling av næringsavfall i nord. Hver dag samler vi inn næringsavfall hos store og små kunder i Tromsø og omegn, Midt-Troms og Indre Troms.