Deponering, kartlegging og opprydding av forurenset grunn

Myndighetene stiller i dag enda større krav enn tidligere til håndtering av forurensede masser. Hvordan kan din bedrift løse dette på best mulig måte? Vi tar imot, behandler og deponerer mengder av forurensede masser. Kontakt oss, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!