Tanksanering og rengjøring av tankanlegg

Om du har tankanlegg, eller nedgravd oljetank på din eiendom medfører det et stort miljøansvar. Det er din jobb som eier av eiendommen å sørge for attanken er i forsvarlig tilstand. Dette kan du sikre deg ved å bestille en tilstandskontroll av oss!