Tømming og kontroll av oljeutskillere

Kun entreprenører med godkjent utstyr og nødvendig tillatelse fra myndighetene kan tømme oljeutskillere. Perpetuum er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitets- og miljøstyring, og er derfor et trygt valg når du skal tømme din oljeutskiller.