Avfallsløsning for smart-bygg i energiklasse A

Kræmer Eiendom om avfallsløsning levert av Perpetuum

Kræmer Eiendom utvikler både næringsbygg og boliger. De forteller at markedet i stadig større grad etterspør bærekraftige og miljøriktige bygg, noe som gjør at samarbeidspartnere i eiendomsprosjekter må velges med omhu. Dette var også tilfellet når Kræmer Eiendom skulle utvikle et næringsbygg på Stakkevollvegen 35/37 med to store leietakere: Statens Vegvesen og Helse Nord IKT.

Sortering for alle avfallsfraksjoner

I tillegg til å være et smart-bygg i energiklasse A, skiller Stakkevollvegen 35/37 seg fra mange næringsbygg i måten det er lagt til rette for sortering for alle fraksjoner. I dag finnes det sorteringsløsning for både:

  • papir og plast med egne presser
  • oppsamling av elektronikk
  • restavfall
  • blikk
  • samt eget kjølerom for matavfall

Avfallsløsningen er lagt opp slik at alt er samlet på ett sted i bygget som gjør rommet praktisk i bruk, samtidig som avfallet enkelt og effektivt kan hentes ut av Perpetuum for videre håndtering. Når Kræmer Eiendom skulle velge aktør for avfallshåndtering fikk de flere tilbud, men ifølge John Ivar Henriksen, teknisk driftsansvarlig i Kræmer Eiendom, falt valget på Perpetuum grunnet pris og den totale opplevelsen de satt igjen med etter å ha forhandlet med flere avfallsaktører. I ettertid påstår Henriksen at de gjorde et godt valg

IMG 4305

"Du kan kalle Perpetuum et ryddig selskap
– i dobbel forstand."

– John Ivar Henriksen, teknisk driftsansvarlig i Kræmer Eiendom

Samarbeid i tidlig fase gir gode resultater

Allerede tidlig i planleggingsfasen av avfallsrommet kom Perpetuum inn i bildet. Perpetuum var med fra en tidlig fase for å se til at tilstrekkelig areal ble satt av til avfallsfraksjonene, så vel som å sikre mulighet for utvidelse dersom det skulle bli behov for ytterligere detaljert sortering i tiden fremover. Ifølge Henriksen har Perpetuum kommet med viktige innspill som gjør at løsningen i bygget har blitt veldig god. For Kræmer Eiendom er det flere faktorer som trekkes frem for hvorfor samarbeidet med Perpetuum har fungert godt i dette og andre prosjekter:

"Vi får gode priser, de leverer både tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen, de er lett tilgjengelig, leverer etter hva som blir lovet og holder avtalt tid”"

– John Ivar Henriksen, teknisk driftsansvarlig i Kræmer Eiendom

Trenger du hjelp til å planlegge eller integrere gode avfallsløsninger på din arbeidsplass?

Ta kontakt via kontaktskjema og vi finner en løsning som passer din bedrift!

Siste Nyheter: