Evig bevegelse

Om Perpetuum

Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi tilbyr tjenester innenfor ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving samt kurs og rådgivning. 

Bilde av ansatt - Perpetuum: din totalleverandør for avfall

Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør

Vi tilbyr tjenester innenfor ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving samt kurs og rådgivning. Konsernet er organisert med morselskapet Perpetuum AS, og datterselskapene Perpetuum Circuli AS, Perpetuum Miljø AS og Perpetuum Mobile AS. Hvert av datterselskapene har spisskompetanse på sine forretningsområder, men samarbeider aktivt for å kunne tilby kundene våre komplette og enkle løsninger uten bekymringer.

Konsernet har et gjennomgående fokus på miljø, og prioriterer gjenvinning av materialer og energi.

Alle selskapene i konsernet er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitets- og miljøstyring 9001 og 14001.

Historikk

Opprinnelig ble selskapet startet i 1999 under navnet Miljø- og Ressurssenter Nord AS, av Ludwig Mack AS, Løkse Miljø AS, Troms Kraft og JPB AS. Dette selskapet overtok deponidriften på Stormoen i Balsfjord kommune samme år. Senere oppkjøp og nydannelser medførte at flere selskaper i Perpetuum-gruppen ble til. I dag består majoriteten av konsernets eierskap av JPB AS og Haldorsen AS.