Om oss

Om oss

Perpetuum mobile er latin og betyr evig bevegelse.

Tidligere tids forskere brukte dette navnet til å betegne en hypotetisk maskin som skulle kunne gå til evig tid, uten at driv- eller brennstoff ble tilført. Mer folkelig blir den kalt for en evighetsmaskin. Navnet symboliserer med andre ord nettopp det gjenvinning og håndtering av avfall skal være: En evig bevegelse i et kretsløp. Vi valgte derfor navnet Perpetuum.

Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør

Vi tilbyr tjenester innenfor ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving samt kurs og rådgivning. Konsernet er organisert med morselskapet Perpetuum AS, og datterselskapene Perpetuum Circuli AS, Perpetuum Miljø AS og Perpetuum Mobile AS. Hvert av datterselskapene har spisskompetanse på sine forretningsområder, men samarbeider aktivt for å kunne tilby kundene våre komplette og enkle løsninger uten bekymringer.

Konsernet har et gjennomgående fokus på miljø, og prioriterer gjenvinning av materialer og energi.

Alle selskapene i konsernet er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitets- og miljøstyring 9001 og 14001.

Historikk

Opprinnelig ble selskapet startet i 1999 under navnet Miljø- og Ressurssenter Nord AS, av Ludwig Mack AS, Løkse Miljø AS, Troms Kraft og JPB AS. Dette selskapet overtok deponidriften på Stormoen i Balsfjord kommune samme år. Senere oppkjøp og nydannelser medførte at flere selskaper i Perpetuum-gruppen ble til. I dag består majoriteten av konsernets eierskap av JPB AS og Haldorsen AS.