Evig bevegelse

Om Perpetuum

Perpetuum er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi er en kunnskapsbedrift med topp moderne maskinpark og rundt 100 profesjonelle, erfarne mennesker på laget.

Perpetuum ansatt

En pålitelig partner

Perpetuum tilbyr tjenester innenfor ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving, deponering av avfall samt kurs og rådgivning. Med vår sammensatte kompetanse og kjennskap til ulike løsninger, finner vi den beste løsningen for ditt behov.

Selskapet er organisert med egne avdelinger for industritjenester, gjenvinning og sluttbehandling.

Perpetuum er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitets- og miljøstyring 9001 og 14001.

Vår visjon og misjon

Hos Perpetuum skal vi være pådrivere for en verden uten forurensning. Vi ønsker å vise vei ved å kreve mer av oss selv, strekke oss lengre for våre kunder, og utvikle bransjeledende løsninger for gjenvinning og sluttbehandling av avfall. Slik sørger for at avfall og forurensning håndteres på en trygg og ansvarlig måte.

Som avfallsaktør jobber vi aktivt med det sirkulære kretsløpet – både at det skal genereres minst mulig avfall, at mest mulig skal beholdes der gjennom gjenvinning og gjenbruk. Samtidig sørger vi for at det som må tas ut av kretsløpet blir håndtert på en best mulig måte.

Historikk

Opprinnelig ble selskapet startet i 1999 under navnet Miljø- og Ressurssenter Nord AS, av Ludwig Mack AS, Løkse Miljø AS, Troms Kraft og JPB AS. Dette selskapet overtok deponidriften på Stormoen i Balsfjord kommune samme år. Senere oppkjøp og nydannelser medførte at flere selskaper i Perpetuum-gruppen ble til. I dag består majoriteten av konsernets eierskap av JPB AS og Haldorsen AS.

En ansvarlig aktør

Perpetuum er en ansvarlig aktør, og har et tydelig mål om reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede.
Her kan du lese vår redegjørelse for åpenhetsloven.