Tømming av sandfang

Ved kraftig nedbør og regnvær fylles gatene med overvann som renner videre ned i sluk, kummer og rister. Vannet er fullt av masser som sand, leire og jord. Sandfang under bakken renser vannet slik at det er rent før det slippes videre ut i naturen.

Hjelp når behovet melder seg

Tømming av sandfang er en av våre industritjenester, og utføres av en slamsuger. Våre slamsugere tømmer sandfang hos en rekke av våre kunder. Med en avtale med oss om tømming kan du være sikker på at vi kommer som lovet, og at du får hjelp når behovet melder seg.

Hva er sandfang?

Sandfang er en mekanisk renseprosess for å skille ut sand, grus og jord fra vann. Alle sluk, kummer og rister i og ved gater og veier samt dreneringskummer ved bygninger kan kalles sandfang. I praksis skjer renseprosessen ved at vannet kommer inn i sandfanget ovenfor utløpet, mens selve utløpsrøret er på et høyere punkt enn bunnen i sandfanget. På denne måten blir slammet liggende igjen, og hindrer at rørsystemet tetter seg. Sandfanget må tømmes når det er fullt, og dette gjøres av en slamsuger (sugebil).

Vi gjør jobben  effektivt

Det er viktig at sandfang tømmes jevnlig og på en forsvarlig måte for å unngå oversvømmelser og skade på rør. De fleste boligselskaper og private eiendommer må selv sørge for tømming av sandfang. Våre slamsugere kan effektivt gjøre jobben hos virksomheter i alle størrelser, slik at du slipper å bekymre deg for tette rør og oversvømmelser.

Rune Pedersen
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her