Ombrukskartlegging av bygninger

Alle yrkesbygg og boligblokker som gjør rehabiliterings- eller saneringsarbeid der arbeidet gjelder mer enn 100m2, eller den totale mengden avfall overstiger 10 tonn, er pålagt å gjøre en ombrukskartlegging. Vi i Perpetuum har kompetansen som trengs, og hjelper deg gjerne!

Hva gjøres ved en ombrukskartlegging?

En ombrukskartleggingsrapport gir en vurdering av byggemateriale og komponenter som er egnet for ombruk i et rehabiliterings- eller riveprosjekt. Hensikten med en slik rapport er å øke graden av gjenvinning i byggeprosjekter. I rapporten fremgår det hva som er egnet til ombruk, men også hvilke byggematerialer og komponenter som ikke under noen omstendigheter kan gjenbrukes. Slik kan du være trygg på at du kun ombruker materialer som er godkjent og egnet for det.

Må du gjennomføre en ombrukskartleggingsrapport?

Plan- og bygningsloven krever at det gjennomføres en kartlegging av ombrukspotensialet dersom byggeprosjektet:

  1. Er tilknyttet yrkesbygg eller boligblokker.
  2. Gjelder mer enn 100m2 eller den totale mengden avfall overstiger 10 tonn.

Alle prosjekter som krever ombrukskartlegging, må også gjennomføre en miljøkartlegging.

Vi tar oss av ditt prosjekt

Perpetuum er en sertifisert leverandør av miljøkartlegginger, har lang erfaring med kartlegging og håndtering av farlig avfall og er også godt utrustet for å levere ombrukskartlegginger. Slik kan vi hjelpe deg oppfylle flere av kravene tilknyttet ditt byggeprosjekt, og sikrer deg en ryddig prosess med enkel oversikt.

 

Mikal Strand
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her