Sikkerhetsrådgivning transport av farlig gods(ADR)

Sikkerhetsrådgivning kan defineres som råd og informasjon som skal bedre virksomheters sikringsarbeid. Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods er pålagt å utpeke en sikkerhetsrådgiver. Rådgiverens oppgave er primært å hjelpe virksomheten til å sikre at transporten utføres forsvarlig og i samsvar med myndighetenes krav.

Forebyggende eller hendelesesspesifikk rådgivning

Sikkerhetsrådgivning kan defineres som råd og informasjon som skal bedre virksomheters sikringsarbeid. Målet er å best mulig kunne forebygge eller håndtere tilsiktede uønskede hendelser fra personer eller grupper. Sikkerhetsrådgivningen kan bestå av forebyggende råd og/eller spesifikke råd knyttet mot saker eller hendelser.

Vi påtar oss rollen

Sikkerhetsrådgivning kan gis fra myndigheter og kommersielle aktører. Forskrift om landtransport av farlig gods stiller krav til at alle virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere. Å komme i befatning med omfatter for eksempel emballering, lasting, fylling eller lossing. For å bli godkjent sikkerhetsrådgiver må kandidaten gjennomføre opplæring og bestå en eksamen.

Vår egen sikkerhetsrådgiver har lang erfaring fra avfallsbransjen, og har håndtert farlig gods i mange år. Dette kommer også våre kunder tilgode, da vi i tillegg til å tilby generell rådgivning kan påta oss rollen som sikkerhetsrådgiver for deg som kunde. På denne måten slipper du som kunde å utpeke en sikkerhetsrådgiver internt, og du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Kontakt oss

Trenger du sikkerhetsrådgiver? Send inn skjemaet til høyre og fortell oss litt om hva vi kan hjelpe deg med.

Odd-Egil Antonsen
Kontaktskjema