Slamsuging

Perpetuum har Nord-Norges største bilpark av slamsugere. Kombinert med lang erfaring og kompetent personell gjør det oss i stand til å gjennomføre ordinære oppdrag av slamsuging med høy kvalitet og i henhold til forskrifter og krav, men også å løse problemer knyttet til spesielle tilfeller – slik som akutte forurensninger.

Med Nord-Norges største bilpark av slamsugere får vi jobben gjort

Vi har i dag 14 biler utstyrt for slamsuging. Flesteparten av bilene våre er ADR-godkjente, og kan frakte farlig gods langs veien. Med tanker i rustfritt, syrefast stål kan vi samle opp og frakte en rekke ulike typer væsker. Vi har også biler utrustet med avvanningsutstyr for tømming av septiktanker.
Med vår utstyrspark kan vi gjøre oppdrag tilknyttet:

  • Sandfang
  • Oljeutskillere
  • Fettutskillere
  • Slamavskillere og septiktanker
  • Brannfarlige væsker
  • Tømminger av forskjellige tanker
  • Gråvann og sloppvann fra båter
  • Arbeid på kai med lav aksellast
  • Ensiljas og slam fra fiskeproduksjon

Godt utstyr er halve jobben – kompetansen og erfaringen er den andre halvparten

Med vårt store utvalg av maskiner, en døgnåpen beredskapslinje og høyt kompetente medarbeidere rykker vi ofte ut til spesielle hendelser og akutte forurensninger. Dette er situasjoner som krever en kombinasjon av løsningsorienterte hoder og kapabelt utstyr – det er akkurat det du får med oss på laget.

Vi rykker ut i hele Nord-Norge

Vi har slamsugere i drift langs hele Nord-Norge. Med virksomhet i Kirkenes, Tromsø, Salangen og Harstad kan vi rykke ut til oppdrag på kort varsel.

Slamsuging tilpasset ditt behov

Uansett om du har behov for biler med stor kapasitet, eller om jobben byr på vanskelige adkomstforhold, får vi jobben gjort for deg. Våre mindre slamsugere er i stand til å gjøre jobber på for eksempel kaianlegg med lav aksellast, og vi har også gjennomført oppdrag til fjells. Vi har til og med plassert slamsugerne våre på båter og flåter, og gjort oppsamling av akutte forurensninger i sjø og på vann.

En trygg partner

Som en av Nord-Norges største aktører innen industritjenester og avfallshåndtering har vi bred erfaring og mulighet til å skreddersy løsninger. Hos oss kan du føle deg trygg på at jobben blir gjort på en effektiv og skånsom måte – både for deg og miljøet.
Vi løser hele oppdraget og har etablerte avfallsløsninger for avfallet vi suger opp.
Har du behov for slamsuging, oppsamling eller transport av væsker? Ta kontakt og vi vil strekke oss langt for å imøtekomme dine behov.

Odd-Egil Antonsen
Kontaktskjema