Septiktømming

Vi har døgnåpen beredskapstjeneste for å hjelpe deg å minimere konsekvensene en full slam- eller septiktank kan medføre. Selv om septiktømming som regel er en kommunal oppgave, kan stor belastning og feil på rør gjøre ekstra tømming av septik nødvendig. I disse tilfellene er Perpetuum en erfaren og pålitelig aktør som stiller opp på kort varsel for å gjøre slamtømminger.

Har du et akutt behov for tømming?

Ring oss på telefon 4000 2929 så hjelper vi deg!
Åpen 08-16 alle hverdager, etter åpningstid settes du over til 24-timers beredskapstelefon.

Tømming av septikk og slamavskillere

Slamavskillere og septiktanker fungerer på samme måte, ved at slam synker ned i beholderen mens vannet passerer gjennom tanken. De må tømmes med jevne mellomrom for å unngå lekkasjer i naturen, og lokale forskrifter regulerer disse intervallene. Med våre spesialtilpassede sugebiler oppfyller vi alle lokale og regionale krav til tømming og transport av avfallet.

Septiktank på hytta?

I de tilfeller hvor kommunen ikke har ansvar for septikk- og slamtømming står du som privatperson ansvarlig for at septiktank tilhørende hytte og fritidsbolig tømmes. Det er viktig at du med jevne mellomrom får tanken kontrollert ettersom lekkasje og feil kan gjøre at tanken fylles unødvendig raskt.

Vi tar oss av septiktømming for deg!

Med en tømmeavtale fra Perpetuum gjennomfører vi slamtømming, inspeksjon og rens. Vi tilbyr både enkeltoppdrag ved behov, og faste avtaler for dem som ønsker en trygg og forutsigbar ordning.
I Perpetuum strekker vi oss langt for å løse ditt problem. For tilbud om tjenester som gjelder septiktømming eller lignende – ring oss på 4000 2929 eller fyll inn skjemaet til høyre og vi tar kontakt med deg!

Odd-Egil Antonsen
Kontaktskjema