Miljøkartlegging av bygninger

Trenger du mijøkartleggings- eller miljøsaneringsrapport til ditt byggeprosjekt? Perpetuum er godkjent leverandør av miljøkartlegging for både små og store saneringsprosjekter.

Hva er en miljøkartleggingsrapport?

En miljøkartleggingsrapport består av undersøkelser og analyser av avfallet tilknyttet et rehabiliterings- eller saneringsprosjekt for bygg. En god miljøsaneringsrapport sørger for at du oppfyller myndighetenes krav til å håndtere avfall på en forsvarlig måte, og kan også gi en økt sorteringsgrad for ditt byggeprosjekt. Dette er med på å sikre både forutsigbarhet og god økonomi i saneringsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter, samtidig som det er med på å bidra til en grønnere verden.

Trenger du gjennomføre en miljøkartlegging?

Byggtekninsk forskrift (TEK17) stiller krav om at det skal utarbeides avfallsplan og miljøkartleggingsrapport for alle rive- eller rehabiliteringstiltak som enten:

  • Genererer mer enn 10 tonn avfall
    eller
  • Er over 100kvm BRA

Det er krav om at 70 % av byggavfallet skal sorteres i rene fraksjoner. For enkelte typer bygninger skal det også utarbeides rapport fra ombrukskartlegging i tillegg til rapport fra miljøkartlegging.

Godkjent leverandør av miljøsaneringsrapport

Miljøkartlegging og sanering skal utføres av firmaer som har sentral godkjenning fra staten, eller godkjenning fra kommunen iht. plan- og bygningsloven.

Perpetuum har sentral godkjennelse fra Direktoratet for Byggkvalitet, og utfører miljøkartlegging- og miljøsaneringsrapporter i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter. Vi har spesialutstyr som raskt kan indikere innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i både bygningsmaterialer og masser.

Perpetuum har svært gunstige avtaler for lab-analyser, noe som kommer våre kunder til gode. Slik kan vi kan raskt og sikkert fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig.

Vi finner den beste løsningen for ditt prosjekt

I tillegg til miljøkartlegginger, tilbyr vi også ombrukskartlegging og kartlegging av asbest for byggeprosjekter. Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for å sikre ansvarlig og riktig kartlegging for ditt byggeprosjekt.

Mikal Strand
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her