Miljøkartlegging av bygninger

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter.

Miljøkartlegging

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter. Ved å lage en god kartleggingsrapport er man sikret at man ivaretar myndighetenes krav til å håndtere avfall på en forsvarlig måte.

Ved bruk av vårt spesialutstyr for bl.a. måling av ev. tungmetaller, KFK og asbest, kan vi i de fleste tilfeller raskt og rimelig fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig. Ved behov tar vi prøver og sender til laboratorium for analyse, der vi har meget gunstige avtalepriser som også kommer våre kunder til gode.

Krav til kartlegging av farlig avfall

Byggeteknisk forskrift setter krav til kartlegging av farlig avfall og til en miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med rehabilitering, riving og nybygging. Kravet til avfallsplan gjelder ved rehabilitering og riving når bruttoareal på prosjektet er større enn 100 m², og ved nybygg når bruttoareal er mer enn 300 m². Når total avfallsmengde overskrider 10 tonn stilles også samme krav til avfallsplan.

I praksis betyr dette at tilnærmet alle rehabiliterings-, rive- og byggeprosjekter faller under kravet. Krav til miljøsaneringsrapport gjelder for alle prosjekter der det skal utarbeides avfallsplan ved rehabilitering og riving.

Mikal Strand
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her