Miljøkartlegging av bygninger

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter.

Krav til miljøkartlegging 

Byggtekninsk forskrift (TEK17) stiller krav om at det skal utarbeides avfallsplan og rapport fra miljøkartlegging for alle rive- eller rehabiliteringstiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall eller er over 100 kvm BRA. Det er krav om at 70 % av byggavfallet skal sorteres i rene fraksjoner. For enkelte typer bygninger skal det også utarbeides rapport fra ombrukskartlegging i tillegg til rapport fra miljøkartlegging.

Miljøkartlegging

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter. Ved å lage en god kartleggingsrapport er man sikret at man ivaretar myndighetenes krav til å håndtere avfall på en forsvarlig måte, samt at man oppnår ønsket sorteringsgrad. Dette er med på å sikre både forutsigbarhet og god økonomi i saneringsprosjekter, samtidig som det er med på å bidra til en grønnere verden. 

Vi har spesialutstyr som raskt kan indikere innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i både bygningsmaterialer og masser. Gode avtaler på lab-analyser kommer våre kunder til gode, og vi kan raskt og sikkert fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig.

Kartlegging og håndtering av asbest

Perpetuum kan også utføre kartlegging av asbest i eldre bygg, typisk fra før 1985. Dette er vel så viktig i bygg i bruk som i bygg som skal rives. Dette da eksponering av asbestfibre utgjør en helserisiko både for de som jobber eller bor i slike bygg, samt håndverkere og annet personell som utfører arbeid i bygg der det potensielt kan være asbestholdige byggematerialer. Vi innehar god kompetanse på å avdekke asbestholdige materialer som ofte kan være skjult i bygningskonstruksjonen og gjerne opptrer i en form folk flest ikke har kjennskap til. Vi formidler også sanering av asbest samt utfører uavhengig tredjepartskontroll av slik sanering i form av luftmålinger.

Mikal Strand
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her