Asbestkartlegging av bygninger

Asbest er en gruppe mineraler tilknyttet spesielt stor helserisiko. Selv om risikoen øker med mengden eksponering, er det ingen kjent sikker eksponeringsgrense for asbest. Det betyr at enhver eksponering kan potensielt være skadelig. Derfor er det strenge krav til håndtering av asbest, og til alle byggeprosjekter tilknyttet bygg reist før 1985 anbefales det at det gjennomføres en asbestkartlegging.

Viktig med riktig håndtering av asbest

Asbest er en gruppe av naturlig forekommende mineraler som har vært verdsatt for deres motstand mot varme, brann og kjemikalier, samt deres isolasjonsegenskaper. Men asbest har også blitt påvist å ha en rekke alvorlige konsekvenser for helsen, spesielt når det inhaleres. Selv kontakt med små mengder kan være svært skadelig, og kravene til håndtering av asbest er derfor strengt regulert gjennom forskrifter. Korrekt kartlegging og riktig håndtering er avgjørende for å sikre miljøet både for de som jobber eller bor i slike bygg, samt håndverkere og annet personell som utfører arbeid i bygg der det potensielt kan være asbestholdige byggematerialer.

Mistenker du asbest i bygg?

Prosjekter tilknyttet bygg reist før 1985 bør kartlegges for innehold av asbest. En asbestkartlegging kan både redusere senere kostnader og beskytte mot eksponering for helsefarlig asbeststøv. Settes det i gang renovering eller ombygging av bygningene vil bygningseieren i de fleste tilfeller også få rollen som byggherre. Den som er ansvarlig for byggeprosjektet vil ha det overordnede ansvaret for planlegging med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under byggeperioden – og er derfor også ansvarlig for å sikre eksponeringen av asbest.

Perpetuum avdekker og håndterer asbest i ditt byggeprosjekt

Vi innehar god kompetanse på å avdekke asbestholdige materialer som ofte kan være skjult i bygningskonstruksjonen og gjerne opptrer i en form folk flest ikke har kjennskap til. Vi bistår også med å formidle saneringsoppdrag av asbest på vegne av kunde, og kan utføre uavhengig tredjepartskontroll av slik sanering i form av luftmålinger.

Mikal Strand
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her