Tankrens og tilstandskontroll av tank

Godt vedlikehold og jevnlig tankrens ivaretar både sikkerheten og funksjonsverdien til tanken. Eieren av tanken er også underlagt krav om tilstandskontroll av tanken, og dette må gjøres av sertifiserte leverandører. Perpetuum har lang erfaring med slike oppdrag, og har sertifiserte og kompetente ansatte som står klare til å hjelpe deg.

Tankrens og godt vedlikehold av tanken ivaretar miljøet

Tanker og tankanlegg krever vedlikehold og tilsyn for å forebygge lekkasje, og spare miljøet for skadelige utslipp. Eieren av har ansvaret for å se til at riktige tiltak gjøres for å forhindre forurensning fra tanken. Dette reguleres av tankforskriften i Forurensningsloven. Ved hjelp av moderne utstyr og lang erfaring kan vi tømme, rengjøre og tetthetsprøve alle typer tanker, både over og under bakken. Har du en av tankene som er listet under på din eiendom bør du jevnlig gjennomføre tankrens og tilstandskontroll av tanken:
 • Oljetank
 • Industritank
 • Parafintank
 • Ensilasjetank
 • Bensin-, jetfuel- og dieseltank
 • Skipstank
Etter gjennomført tilstandsvurdering, tømming eller rengjøring får du utstedt et attestasjons-skjema som bevis for at tanken har gjennomgått forskriftsmessig behandling.

Tilstandskontroll av tank

Eldre tanker har høy risiko for lekkasje, og som eier av tanken vil du stå erstatningsansvarlig for forurensningen dersom lekkasje skulle inntreffe. Forurensningsforskriften angir når de ulike tankene bør kontrolleres, og intervallene er ulike for de forskjellige typene tanker. Det finnes også kommunale forskrifter som regulerer dette. Er du i tvil om når din tank trenger tilstandskontroll eller vedlikehold? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Tanksanering av gammel tank? Vi får jobben gjort

En eldre tank som har korrodert i flere tiår, vil etter forskriftene sjeldent godkjennes og må da enten repareres eller fjernes fra eiendommen. Uansett hvilken tank du trenger å kvitte deg med, kan vi hjelpe deg med en trygg håndtering. Dersom tilstandskontrollen av tanken viser at det er høy risiko for lekkasje, kan vi bistå med:
 1. Tømming av tank
 2. Rengjøring av tank
 3. Oppgraving og henting av tank
 4. Deponering av tank
 5. På denne måten slipper du å uroe deg for tanken på erstatningsansvar og negativ miljøpåvirkning. Med Perpetuum får du en partner som både er godkjent for tømming, frakt og sluttbehandling av tanken.
Rune Pedersen
Kontaktskjema