Rådgivning og kurs

Våre kyndige medarbeidere avholder kurs tilpasset din bedrift for hvordan å håndtere både ordinært og farlig avfall på en sikker og effektiv måte. 

Ansatt som håndterer farlig avfall - Perpetuum

Rådgivning og kurs

Håndtering av farlig avfall og næringsavfall

Ønsker du kurs i avfallshåndtering på byggeplass eller sorteringskurs for å lære mer om farlig avfall, vil vi gjerne høre fra deg!

Opplæring og sorteringsveiledning

Har du et ønske om at din virksomhet skal bli bedre på kildesortering? Vi ønsker å være mer enn bare en leverandør av avfallstjenester.

Befaring og tilpasning av avfallsløsning

La oss komme på befaring og hjelpe deg å få en best mulig avfallsløsning tilpasset behovene i din virksomhet.

Sikkerhetsrådgivning

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods er pålagt å utpeke en sikkerhetsrådgiver.