Innsamling og håndtering av farlig avfall

Perpetuum har høy kompetanse på håndtering farlig avfall. Vi hjelper deg med innsamling, transport og sortering. Etter at avfallet er kommet til oss håndterer vi det på en trygg og sikker måte. Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som for eksempler maling, lakk, spraybokser, lim, løsemidler, plantevernmidler og bilpleieprodukter. Feil håndtering av slikt avfall kan føre til alvorlig forurensning og påføring av skade på naturen, miljøet, mennesker og dyr. Avfallet skal håndteres for å unngå dette, og vi anbefaler derfor at det leveres i original emballasje hvis det er mulig. Alternativt kan man bruke annen tett emballasje og merke med innholdet. Om du er i tvil om noe er farlig avfall, anbefaler vi at man ikke tar sjanser, og likevel leverer avfallet som farlig avfall. Du er da sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen, og vi vil håndtere avfallet i henhold til gjeldende lover og regler.

Det kan være en utfordring å vite hvordan man skal håndtere farlig avfall, da myndighetene stiller strenge krav til dette. Da er det trygt å vite at vi kan bistå med det du trenger av hjelp og rådgivning.

Løsninger til ditt behov

Vi har som målsetting at håndtering av farlig avfall skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for våre kunder. Vi har solid kompetanse og kan møte dine behov. Uansett om du ønsker en totalløsning, eller kun innhenting og tømming av enkelte typer avfall finner vi en løsning til deg.

Våre medarbeidere er serviceinnstilte og hjelper gjerne til ved å svare på spørsmål knyttet til oppbevaring, emballasjetyper, håndtering og deklarering av farlig avfall.

Vi legger til rette for enkel kildesortering

Våre biler samler inn alle typer farlig avfall fra hele Nord-Norge. Utstyret vi bruker er nytt og moderne, og vi tar oss av alt fra innsamling, sortering og deklarering til forskriftsmessig håndtering og dokumentasjon. Vi tar oss av ditt avfall uansett mengde og behov.

Løsningene vi tilbyr tilpasses din virksomhet, og vi har kunder innenfor både detaljhandel, ulike typer industri og annen næringsvirksomhet. For eksempel har vi dypvannskai ved flere av våre lokasjoner. Dette gjør det mulig for større båter å levere farlig avfall direkte til våre anlegg. Vi ønsker at det skal være lett å kildesortere på en trygg og enkel måte, og legger derfor til rette for dette som best vi kan.

Rune Pedersen
Kontaktskjema