Ordinært og farlig avfall

Vi har løsninger for håndtering av både ordinært og farlig avfall for næringsvirksomheter og privatpersoner. 

Viktig informasjon om levering av avfall på mottak.

Ansatt som håndterer farlig avfall - Perpetuum
Sikkerhetsrådgivning hos Perpetuum

Ordinært og farlig avfall

Innsamling av ordinært avfall

Hver dag samler vi inn næringsavfall (ordinært avfall fra næringsvirksomhet) hos store og små kunder i Tromsø omegn, Midt-Troms og Indre Troms. 

Innsamling av farlig avfall

Håndtering av farlig avfall kan være en utfordring for vanlige folk som har mer enn nok å gjøre i arbeidsdagen. Vårt mål er at håndtering av farlig avfall skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for våre kunder.

Utleie av avfallscontainere

Vi tilbyr utleie av avfallscontainere, godkjente beholdere, og oppsamlingsutstyr i alle varianter for at du skal lykkes med kildesortering i din bedrift.