Sanering og deponering

Vi gjennomfører alle type riveoppdrag og har miljøriktige løsninger for håndtering av avfallet. På våre anlegg kan vi ta imot, behandle og deponere forurensede masser på en sikker måte.

Sanering og deponering

Deponering av PFAS-forurensede masser m.m.

Vårt deponi kan ta imot og deponere store mengder forurensede masser med både ulik grad av og type forurensning, bl.a. PFAS, olje og tungmetaller.

Kartlegging og opprydding av forurenset grunn

Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å vurdere om det er grunnforurensing på et område.

Miljøkartlegging av bygninger

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større sanerings- og riveprosjekter.

Ombrukskartlegging av bygninger

Perpetuum kan også gjennomføre ombrukskartlegginger, noe som er et krav ved sanering og riving av yrkesbygg og boligblokker. I alle prosjekter i denne type bygg hvor det vil være påkrevd med ei miljøkartlegging vil det også være et krav om ombrukskartlegging.

Asbestkartlegging av bygninger

Perpetuum har personell kurset spesielt i å avdekke asbestholdige materialer som
ofte kan være skjult i bygningskonstruksjonen eller finnes på steder de fleste ikke
tenker på at det kan være brukt asbest. Vi bistår også med å formidle sanering av
asbest og kan utføre uavhengig tredjepartskontroll i tillegg til å ta imot asbestholdig
avfall.

Sanering av bygninger

Perpetuum har kompetanse og erfaring med å håndtere sanering og riving av
bygninger og konstruksjoner fra A til Å.