Sanering og deponering

Vi gjennomfører alle type riveoppdrag og har miljøriktige løsninger for håndtering av avfallet. På våre anlegg kan vi ta imot, behandle og deponere forurensede masser på en sikker måte.

Sanering og deponering

Behandling og deponering av PFAS

Våre anlegg tar imot, behandler og deponerer mengder av forurensede masser med ulik grad av og type forurensning.

Deponering, kartlegging og opprydding av forurenset grunn

Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å vurdere om det er grunnforurensing på et område.

Miljøkartlegging av bygninger

Perpetuum utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og større saneringsprosjekter.

Sanering av bygninger

Perpetuum har høy kompetanse og erfaring til å håndtere sanering av bygninger. Les mer og ta kontakt med oss her.