Spyling av rør

Tette rør kan føre til oversvømmelse og tilbakeslag av kloakk. Vedlikehold i form av inspeksjon og spyling av rør er viktig for å forhindre at rørene går tett. Spesielt gamle soilrør med mye rust kan tilstoppes gjentatte ganger og trenger jevnlige spyling.

Dersom uhellet er ute kan du ringe vår døgnåpne beredskapstelefon og få rask hjelp! 4000 2929

Vedlikehold rørene med spyling av rør

Ved å bestille vedlikeholdsspyling eller ha en fast spyleavtale med Perpetuum, sørger du for godt vedlikehold og kan avverge potensielle problemer. Det reduserer risikoen for avløpsblokkeringer og vannlekkasjer som kan utgjøre stor skade.

Rørspyling til alle rør – ingen rørblokkering er for komplisert

Perpetuum har allsidig utstyr for rørspyling av alle typer rør, fra privat husholdning til rørsystemer i oljerelatert industri. I tillegg til å kunne spyle rør er spylebilene utstyrt med en rekke dyser som skraper løs rust og kutter bort røtter og annet som skaper blokkering.

Spylebilene rommer store mengder vann og er derfor ikke avhengig av å koble seg på vann for å få jobben gjort. Bilene suger også opp utslippsvann og for å redusere skader på eiendom, materiell og omgivelser.

Bestill totalpakke for vedlikehold av rør og få følgende:

  • En inspeksjon og kartlegging av rørenes tilstand før og etter inngrep
  • Spyling og fjerning av blokkering
  • Oppsuging av utslippsvann og masser
Kontakt Perpetuum for spyling og vedlikehold av dine rør

Vi i Perpetuum vil strekke oss langt for å tilpasse vår tjeneste til ditt ønske og behov. For tilbud om tjenester som  gjelder dine rør – ring oss på 4000 2929 eller fyll inn skjemaet til høyre og vi tar kontakt med deg!

Rune Pedersen
Kontaktskjema