Våre tjenester

Som en av Nord-Norges største aktører innen avfallshåndtering har vi bred erfaring og mulighet til  å skreddersy løsninger. Har du andre behov enn hva som dekkes av tjenestene under? Ta kontakt og vi vil strekke oss langt for å imøtekomme dine behov.

circle cropped 4
icons8 trash 64

Ordinært og farlig avfall

Vi har løsninger for håndtering av både ordinært og farlig avfall for næringsvirksomheter og privatpersoner. 

icons8 safety hat 64 1

Sanering og deponering

Vi gjennomfører alle type riveoppdrag og har miljøriktige løsninger for håndtering av avfallet. På våre anlegg kan vi ta imot, behandle og deponere forurensede masser på en sikker måte.

icons8 team 64

Rådgivning og kurs

Våre kyndige medarbeidere avholder kurs tilpasset din bedrift for hvordan å håndtere både ordinært og farlig avfall på en sikker og effektiv måte. 

icons8 garbage truck 64 1

SAND OG ANDRE MASSER

Uavhengig av om du trenger sand til fylling av vei eller drenering av hus, har vi en type sand som passer. Vi leverer knuste og sorterte masser i alle fraksjoner.