Innsamling av spillolje og sloppvann

Spillolje og sloppvann er brukt olje og vann som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål. Denne typen avfall må behandles på en forsvarlig og miljøriktig måte, og vi kan hjelpe deg med dette.

Hva er spillolje og sloppvann?

Spillolje er forurenset og brukt olje og vann som har vært gjennom smøreprosessen i en forbrenningsmotor eller en annen type mekanisk del. Utslipp av disse væskene fører til forurensning og derfor blir spillolje karakterisert som farlig avfall. Sloppvann er oljeforurenset vann som for eksempel kommer fra avløpene på en borerigg eller skip. Slikt avfall klassifiseres som farlig avfall, og må behandles på en forsvarlig og miljøriktig måte.

Refusjonsordning for spillolje

Ved produksjon eller import av smøreoljer betaler man en avgift til staten, fordi vi har refusjonsordning for spilloljer i Norge. På grunn av denne ordningen har vi også muligheten til å  betale deg som kunde for å få kjøpe refusjonsberettiget spillolje. Det er riktignok ikke alle oljer som tilfredsstiller kravene for refusjon, og derfor refusjonsberettiget og ikke refusjonsberettiget spillolje. Krav til refusjonsberettiget olje:

  • Flammepunkt må overstige 70 °C
  • Innhold av svovel må være under 0,6 %
  • Totalt organisk halogen må ikke være over 500 mg/l
  • Oljen må ikke inneholde vann

Gjenbruk og gjenvinning av spillolje

Spillolje kan gjenvinnes og benyttes som fyringsolje i industrielle prosesser. For å kunne bruke spillolje som alternativ til ny fyringsolje må man ha tillatelse til dette fra myndighetene.

Deklarering

Vi har kompetanse og utstyr til å ta oss av både spillolje og sloppvann. Da spillolje som nevnt er farlig avfall, må avfallet deklareres. Vi kan også hjelpe deg med å komme i gang slik at du kan håndtere deklareringen, eller vi kan deklarere på vegne av deg mot fullmakt.

Kontakt oss

Har du behov for mer informasjon eller at vi utfører disse tjenestene for deg? Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner, eller send inn en henvendelse i skjemaet til høyre.

Rune Pedersen
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her