Rengjøring, kontroll og tømming av fettutskiller

Tømming av fettutskilleren må skje regelmessig for å hindre tette rør og avløp. Derfor kreves det faste avtaler om tømming for alle bedrifter som har fettutskillere i sin virksomhet. Perpetuum er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitets- og miljøstyring, og er derfor et trygt valg når du skal inngå tømmeavtale for din fettutskiller.

Din partner for tømming av fettutskillere

Fettutskilleren samler opp fett i avløpet ved at fettet stiger øverst i vannet, og blir liggende igjen, mens avløpsvannet ledes ut i bunnen. Slik forhindrer utskilleren at fettet størker og tilstopper rør og kummer dypere inn i avløpssystemet. For at fettet effektivt skal skilles ut, er det viktig at temperaturen ikke er for høy eller lav. Optimale temperaturer er 41ºC inn i fettutskilleren og 30 ºC ut.

Hvem er pålagt å ha fettutskiller?

Fettutskillere er nødvendig for alle virksomheter som ved normal drift har fett i avløpsvannet. Det stilles krav til fettutskiller hos blant annet følgende virksomheter:

  • Næringsmiddelindustrien
  • Restauranter
  • Kantiner og storkjøkken
  • Kiosker og gatekjøkken

Krav til fettutskillere – dette må du huske på

Installasjon av fettutskiller gjøres med tillatelse fra kommunen. For å få en slik tillatelse kreves det også at det er inngått en avtale om tømming av fettutskilleren med en godkjent leverandør.
Fettutskilleren bør tømmes minimum en gang i året, og senest når 15% av våtvolumet utgjør fett. Kommunale forskrifter kan også stille strengere krav til intervallet på tømming.

Tømmeavtale med Perpetuum – en bekymringsfri løsning

En tømmeavtale med Perpetuum sørger for at du har en godkjent leverandør på plass. Sammen finner vi et riktig intervall for tømming av fettutskilleren, og med døgnberedskap i bakhånd er du også sikret hjelp dersom det oppstår et behov for ekstra tømminger eller annet vedlikehold.

Alt avfallet leveres til godkjente mottak, og vår ekspertise og utstyr sørger for at du oppfyller alle kravene tilknyttet vedlikeholdet av din fettutskiller.

Ønsker du å inngå en tømmeavtale med Perpetuum eller har spørsmål angående pris? Ring oss på 4000 2929 eller fyll ut kontaktskjema til høyre, så finner vi en løsning som passer din virksomhet!

Rune Pedersen
Kontaktskjema