Kurs i håndtering av næringsavfall og farlig avfall

Vi tilbyr ulike kurs i håndtering av ordinært og farlig fall. Våre medarbeidere er erfarne, og kan tilby kurs tilpasset din virksomhet.

Skreddersydde kurs til dine behov

Har du et ønske om å bli bedre på kildesortering, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Har du sorteringskrav på din byggeplass, men mangler forpliktelse fra dine medarbeidere? Våre erfarne og dyktige kursholdere kan skreddersy kurs til dine behov. Vi vet at avfallshåndtering kan være en utfordring, og hjelper deg gjerne på veien slik at dere blir gode!

Avfallsprodusenten er ansvarlig

I henhold til avfallsforskriftens kapittel 9 heter det at avfallsprodusenten er den som genererer avfallet eller enhver som gjennom forbehandling, blanding eller på andre måter endrer avfallets art eller sammensetning. Kort oppsummert betyr dette, som ordet tilsier, den som produserer eller lager avfallet før det leveres til en innsamlingsaktør.  Det er avfallsprodusenten som er ansvarlig for at avfallet blir håndtert på forskriftsmessig måte. For enkelte typer avfall er håndteringen strengt regulert av lovverk og forskrifter, og det stilles stadig større krav til avfallsprodusentens kjennskap og kompetanse. Derfor er det viktig at alle i en virksomhet jobber sammen, slik at de ansatte får eierskap til avfallshåndteringen og ønsker å bidra til å lykkes med kildesorteringen.

Kildesortering i arbeidshverdagen

Kildesortering betyr at avfallet sorteres der det har oppstått. Med andre ord må avfallet sorteres på byggeplass, i butikken, hjemme osv. Dette må gjøres hver dag, hele året gjennom. Ved å bestille kurs hos oss, legger vi til rette for at alle deltakerne skal ha et forhold til kildesortering og avfallshåndtering. Dere får anledning til å spørre noen med fagkompetanse, og diskutere ulike praktiske problemstillinger som dere kan bruke i hverdagen.

Våre kurstilbud

Vi tilpasser kursene slik at de passer til din virksomhet. Vi tilbyr for eksempel følgende kurs:

  • Avfallshåndtering på byggeplass
  • Kildesortering av næringsavfall
  • Kildesortering av farlig avfall

Kontakt oss

Har du behov for kurs som ikke er nevnt, eller andre ønsker? Kontakt oss gjerne, så løser vi det meste!

Kursene kan settes opp som felleskurs der flere virksomheter deltar eller flere som arbeider med samme prosjekt, eller vi kan tilpasse kurset til din bransje eller din bedrift.

Eivind Burkow
Kontaktskjema