Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskillere

Kun entreprenører med godkjent utstyr og nødvendig tillatelse fra myndighetene kan tømme oljeutskillere. Perpetuum er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitets- og miljøstyring, og er derfor et trygt valg når du skal tømme din oljeutskiller.

Hva er en oljeutskiller?

Oljeutskillere installeres for å behandle vann som er forurenset med uønskede partikler som olje, og bensin. Utskilleren skal samle opp disse partiklene og forhindre utslipp i renseanlegg, sjøer, vassdrag og jordsmonn.

Krav for tømming og kontroll av oljeutskillere

Det stilles stadig strengere krav til tømming og kontrollering av oljeutskillere. Eier av anlegg med oljeutskiller står ansvarlig for å oppfylle forskriftene gitt av leverandør og Miljødirektoratet. Hver enkelt kommune står ansvarlig som forurensningsmyndighet, og kan ha ulike krav. Det er derfor viktig at du undersøker reglene som gjelder i din kommune.

Eier av anlegg med oljeutskiller er pålagtfølgende:

  1. Registrere oljeutskiller hos kommune eller fylkesmann
  2. Minst en gang i året bør oljeutskillerens tilstand dokumenteres. Eier av anlegg må derfor ha en drifts- og vedlikeholdsavtale med en sertifisert aktør som rapporterer til kommune eller fylkesmann.
  3. Ha avtale om prøvetaking av oljeutslipp som rapporteres til kommune eller fylkesmann.

Perpetuum tar seg av rapportering til kommunen etter utført kontroll eller tømming, slik at din virksomhet kan opprettholde daglig drift.

Hvem er pålagt å ha oljeutskiller?

Alle virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann er lovpålagt å ha oljeutskiller installert. Dette innbefatter blant annet følgende anlegg:

  • Bussterminaler
  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller
  • Verksteder
  • Servicehaller
  • Garasjeanlegg

Hva skjer med innholdet etter tømming?

Både oljen som skilles ut og avfall fra tilhørende sandfang, går begge under kategorien farlig avfall. Perpetuum tar derfor med seg både innholdet i oljeutskilleren til en av sine godkjente mottak for farlig avfall.

Har du behov for tømming eller kontroll av din oljeutskiller? Ring oss på 4000 2929 eller fyll ut kontaktskjema til høyre, så finner vi en løsning som passer din virksomhet!

Rune Pedersen
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her