Behandling og deponering av PFAS

PFAS er perfluorerte organiske fluorstoffer – strengt regulerte stoffer som kan gjøre stor skade på helse og miljø hvis de ikke håndteres på riktig måte. Vi kan bistå deg slik at du behandler og deponerer PFAS på en trygg og sikker måte.

Hva er deponering av PFAS?

Vi tilbyr kan hjelpe deg med behandling og deponering av PFAS. PFAS er en gruppe kjemiske forbindelser som de senere årene har fått stadig større oppmerksomhet. Dette skyldes forskning av stoffene som har gitt bedre og nyere kunnskap. Kunnskap som beviser stoffenes skadelige helse- og miljøvirkninger.

PFAS-er har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter som matvareemballasje, impregneringsmidler, brannslukningsskum, kosmetikk, maling, lakk og skismurning. PFOS og PFOA er de mest kjente stoffene i gruppen. Dette er strengt regulerte stoffer som kun kan håndteres av godkjente aktører. Vi er en av svært få aktører i landet som har en slik godkjenning.

This page in English

Helse- og miljørisiko

Myndighetene stiller store krav til håndtering av forurensede masser. Dette grunnes i den store skaden stoffene utgjør for miljøet. PFAS består av forbindelser som er svært stabile, og dette gjør at de i liten grad kan brytes ned. Dermed samles de opp i miljøet og spres globalt. Når helse- og miljøfarlige stoffer samler seg opp på denne måten vil det kunne gi økt risiko for skade på dyr og mennesker. Norge har, sammen med andre europeiske land, foreslått et forbud mot disse stoffene.

Vi er med å stoppe spredningen av PFAS-stoffene. Vi har ekspertkompetansen du trenger til håndtering av dine forurensede masser. Ved å benytte deg av oss kan du føle deg trygg og samtidig være sikker på at helse og miljø bevares.

Vi hjelper deg med behandlingen av massene

Vi har tillatelse fra Miljødirektoratet til å ta imot og behandle store mengder masser som er forurenset med PFAS. Vi er en av svært få aktører i landet som kan tilby denne tjenesten. Våre anlegg tar imot, behandler og deponerer mengder av forurensede masser av ulik type og grad av forurensning.

Det stilles i dag krav til at alle tomter skal kartlegges for forurensning før påbegynt arbeid. All forurenset masse må analyseres før deponering for å avdekke hvilken type forurensning og tilstandsklasse massen tilhører. Vi kan behandle dine forurensede masser før de plasseres på trygg grunn ved vårt deponi på Stormoen i Balsfjord.

Kontakt oss

Ønsker du hjelp til behandling og deponering av PFAS? Kontakt en av våre medarbeidere eller send inn skjema og vi tar kontakt med deg.

Beate Stormo
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her