Fakturamottak

Alle fakturaer må stiles til Perpetuum AS. 
Vi ber i tillegg om at alle fakturaer merkes med avdelingsnummer, som du vil få oppgitt hos bestiller på forespørsel.

Fakturaadresser

Faktura som EHF (elektronisk faktura)

Perpetuum AS ønsker primært å motta alle fakturaer elektronisk.
Vårt selskap er registrert i ELMA-registeret som mottaker av faktura som EHF med følgende organisasjonsnummer:

Faktura per e-post

Sekundært kan faktura sendes per e-post til

Faktura per post

Dersom leverandøren ikke har mulighet til å benytte en av de to ovenstående måtene å sende faktura til oss, kan vi motta faktura per post.

Perpetuum AS
Postboks 3645
9278 TROMSØ