Farlig avfall i bedriften? Dette bør du ha med i beredskapsplanen

Å vite hva man skal gjøre når uhellet er ute kan være forskjellen på en avverget krise og en miljøkatastrofe.

Alle bedrifter som er i befatning med farlig avfall er pålagt å ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen kan grovt sett deles opp i tre deler: Forberedelser man gjør for å hindre uønskede hendelser, innsatsen man skal gjøre dersom hendelsen oppstår og oppfølgingen som skal skje i etterkant. Men hvordan går du frem for å lage en beredskapsplan som ivaretar bedriftens ansvar på en best mulig måte? Og hva er egentlig de vanligste årsakene til at uønskede hendelser skjer? Sikkerhetsrådgiver Odd-Egil Antonsen og daglig leder i Perpetuum Miljø, Martin Holm, deler sine erfaringer.

Gode rutiner gir god beredskap

Det er mange ting som kan forårsake en akutt forurensning, men noen ting går igjen. Trafikkulykker, lekkasje fra tanker, uhell som oppstår ved transport og håndtering – men også brann og sabotasje er mulige kilder til akutt forurensning.

Noen ting kan man forhindre med god beredskap, andre ting rår man ikke bestandig over.

perpetuum employee martin holm
En ekstra trygghet: Perpetuum Miljø tilbyr faste avtaler om vedlikehold av potensielle forurensningskilder. – Da vet man at alt er på stell, sier Holm.


Daglig leder i Perpetuum Miljø, Martin Holm, understreker at man ofte kommer veldig langt ved å sikre at det man selv kan kontrollere, blir ivaretatt. Beholdere med oppsamlingsfunksjoner, slik som Perpetuums miljøcontainere, og regelmessig kontroll av oljetanker; oljeutskillere og lignende vil sørge for at man unngår at diesel, olje eller syre kommer på avveie og skaper en akutt forurensning.

– Vi har faste avtaler med flere bedrifter, der vi gjennomfører slike kontroller og rådgir dem om hvilke oppsamlingssystemer de trenger. Det gir bedriftene en trygghet om at de tar sin del av ansvaret for å sikre miljøet, og at de har gode barrierer på plass i sin beredskap, sier Holm.

ibc oppbevaring farlig avfall
Viktig med trygg oppbevaring: – Olje- eller syrebaserte væsker er svært ofte en del av bildet når farlig avfall er på avveie. Oppsamlingsløsninger er viktig, sier sikkerhetsrådgiver Odd-Egil.

Tid er en luksus man ikke har når uhellet først er ute

I de tilfellene hvor forurensningen derimot er utenfor bedriftens egen kontroll, er det nesten enda viktigere at bedriften har gjort en god jobb med egen beredskapsplan.

Å klare å forutse hvilke scenarioer som kan oppstå, og å øve på disse, vil gjøre dere i stand til å håndtere en hendelse langt bedre.

– Ingen forventer en akutt forurensning, den skjer bestandig litt ut av ingenting, poengterer sikkerhetsrådgiver Odd-Egil Antonsen.

Han råder bedrifter til å tenke gjennom hvilket farlig gods og avfall bedriften har i omløp, og hvilket beredskapsutstyr dere selv bør ha tilgang på. Det er også mulig å ha beredskapsavtaler på plass med aktører som Perpetuum, som sørger for at man er sikret rask respons fra en aktør som også har satt seg inn i din bedrifts virksomhet på forhånd og er kjent med farebildet.

– Det er umulig å sikre seg mot alle potensielle hendelser, men alt som gjør at du kan korte ned tiden fra uhellet oppstår til man setter i gang tiltak vil øke sannsynligheten for et bedre utfall. Det er viktig både for de miljømessige og økonomiske konsekvensene, understreker Odd-Egil. 

Han vet hva verdien av responstid er, med bakgrunn som sikkerhetsrådgiver i Perpetuum over 20 år og som en del av brannvesenet i Salangen kommune.

Perpetuum sugebil beredskap
On-site fortest mulig: – Vi ønsker bestandig å være på ulykkesstedet fortest mulig, da ser vi enklere de beste løsningene, sier Antonsen.

– Vi har sett det meste

Arbeidet som følger med håndteringen av en akutt forurensning, og spesielt arbeidet i ettertid, kan fort bli overveldende for en bedrift å selv skulle håndtere. Da er det trygt å kunne lene seg på en aktør som håndterer slike hendelser på en jevnlig basis, og som ikke minst har en bred erfaring med ulike problemstillinger. Martin legger ikke skjul på at de ofte ikke har fasiten i hånd på hvordan en jobb skal løses.

– For våre ansatte er det bestandig en viss spenning knyttet til hva som møter oss i en akuttsituasjon. Ofte må det kreative løsninger til for å få til de beste resultatene – vi har for eksempel sendt ut sugebiler på flåter for å samle opp olje i vannet på steder det har vært vanskelig å komme til.

Odd-Egil skyter inn med et eksempel fra en annen hendelse, der oljebaserte væsker havnet i et islagt vann.

– Der borret vi hull i isen ved to punkter, og trakk en oppsamlingslense under isen ved hjelp av ROV’er. De andre aktørene som var med på den hendelsen mente det var noe ingen hadde lyktes med tidligere, men det kan jeg ikke si for sikkert. Vi var uansett fornøyde med vår løsning.

Martin poengterer at alle disse erfaringene med ulike ulykker og løsninger også kommer Perpetuums kunder til gode – også når det ikke er snakk om akutte forurensninger.

– Vi mener det er en trygghet for våre kunder at vi har sett det meste, og med vår erfaring er klar over både mulige kilder til ulykker, men også løsninger og tiltak som mange bedrifter selv ikke er klar over. Det gjør oss til bedre rådgivere også i beredskapsfasen, påpeker han.

Hva gjør du om en akutt forurensning oppstår?

Om en akutt forurensning skulle oppstå hos din bedrift, er dette ting du bør ha oversikt over for å få raskest mulig hjelp:

 1. Hvor har ulykken skjedd?
  Vår første prioritet er å komme oss til ulykkesstedet, både for å forstå omfanget og for å kunne identifisere de beste løsningene.
 2. Hva har skjedd?
  Alt vi vet før vi rykker ut hjelper oss å agere på en riktig måte. Situasjonen, typen forurensning, mengden, om det er på land eller til havs og om det finnes vannkilder i nærheten er spesielt viktig informasjon.
 3. Hvem er bestiller?
  Ofte kan ansvaret være uklart, og i mange situasjoner kan det herske tvil om bestilleren av hjelpen skal være eieren av eiendommen ulykken har skjedd på, eieren av maskinene som har vært involvert eller noen andre.
  Å ha dette avklart i en beredskapsplan kan spare dere mye tid, og redusere konsekvensene av hendelsen.

 

Martin understreker viktigheten av å ta kontakt fortest mulig.

– Vi rykker heller ut til en hendelse hvor oppdraget avblåses underveis, enn å vente til det er 100% sikkert at vår hjelp behøves. Det er utrolig viktig for å avverge miljøskadene, og det kan spare bedriften for store økonomiske utgifter også.

Vi hjelper deg med beredskap – før og etter et uhell

Skulle du trenge hjelp fra Perpetuum kan du alltid nå oss på vår døgnåpne beredskapslinje. Telefonnummeret er 40 00 29 29.

Om dere ikke har et akutt behov for hjelp, men ønsker at vi sammen tar en gjennomgang av deres beredskapsplan og hvilke tiltak som kan gjøres for bedre beredskap, kan du kontakte Martin eller Odd-Egil for en uforpliktende prat.

 

Martin Holm, daglig leder i Perpetuum Miljø:
martin.holm@perpetuum.no
959 89 208

Odd-Egil, sikkerhetsrådgiver i Perpetuum:
odd-egil.antonsen@perpetuum.no
979 86 335

Siste Nyheter: