Innsamling og gjenvinning av landbruksplast

Perpetuum Circuli AS på Stormoen i Balsfjord og Perpetuum Mobile AS i Tromsø har en løpende avtale med Grønt Punkt Norge om å ta i mot ferdig sortert landbruksplast kostnadsfritt, så lenge plasten er sortert i henhold til Grønt Punkt Norge sin veileder.

Basis for ordningen er at plastemballasje er sortert riktig. Det norske landbruket bruker over 12 000 tonn plastemballasje hvert år. Det er viktig at denne plasten materialgjenvinnes, slik at den kommer til nytte nok en gang.

Vi tar i mot følgende typer avfall:

Plastemballasje gjenvinnes i Norge og Europa og blir til råstoff i produksjon av ny plast. Hos gjenvinner vaskes og kvernes plasten før den smeltes om til regranulat. Dette granulatet brukes til å lage nye plastprodukter. Les mer om ordningen på nettsidene til Grønt Punkt Norge

Hvor kan du levere din landbruksplast?

Du kan levere ferdig sortert landbruksplast kostnadsfritt til Perpetuum på følgende steder:

Balsfjord: Perpetuum Circuli AS, Stormoen 3, 9050 Storsteinnes 08.00 – 1600

Tromsø: Perpetuum Mobile AS, Tromsøysundvegen 38, 9020 Tromsdalen 08.00 – 1600

For mer informasjon om hvor og hvordan du kan få levert din landbruksplast, kontakt oss enten på e-post; kundesenter@perpetuum.no eller telefon; 4000 2929

 

 
Siste Nyheter: