Kjøpsvilkår og betingelser

Denne nettsiden er Perpetuum sin offisielle nettside. Under følger kjøpsvilkår og betingelser som gjelder for kjøp av varer på nettsiden.

Før du kan bestille container, må du samtykke til Kjøpsvilkårene. Dette gjør du ved å aktivt klikke på at du har lest og godtatt betingelsene når du gjennomfører kjøp.

Vi leier kun ut container til forbrukere som har fylt 18 år. Ved å godta Kjøpsvilkårene bekrefter du at du er 18 år.

1. Bestilling

I handlekurven vil du kunne se tjenestene du har valgt, samt deres samlede pris. Prisen er oppgitt i norske kroner, og inkluderer både moms og leveringsomkostninger.

Du er ikke bundet av din bestilling før du har gjennomført følgende trinn:

  1. Din bestilling
  2. Informasjon
  3. Betaling

Du kan på ethvert tidspunkt avbryte det trinnet du er på.

2. Partene

Selger er Perpetuum AS, org.nr. 984 464 045.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

3. Betaling

Du kan betale for din bestilling på følgende måter:

Betaling med betalingskort krever kortnummer, sikkerhetskode og utløpsdato.

Dine kredittkortopplysninger blir ikke lagret hos oss. Opplysninger om ditt kredittkort blir håndtert av vår betalingsleverandør, det er derfor ikke mulig for en utenforstående å få tak i dine kredittkortopplysninger i vårt system.

Med fakturabetaling fra Klarna kan du få tjenesten utført før du betaler. Ved betaling med faktura er betalingsfristen 30 dager fra den dagen varene leveres fra lageret vårt. Klarnas faktura sendes elektronisk på e-mail.

For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å kunne gjøre en kredittsjekk, samt sjekke at bestillingen sendes til din folkeregistrerte adresse.

Om betaling av fakturaen uteblir, tilkommer purregebyr og forsinkelsesrenter etter Klarnas regler og standardutgifter. Om betaling etter dette fortsatt ikke skjer, overlates saken til inkassohåndtering, og ekstra kostnader påløper.

Noter at det ved retur er viktig at du flytter fram fakturaens forfallsdato for å slippe påminnelsesavgifter. Det gjør du ved å enten logge inn på din Klarna-konto, eller ringe til Klarna på tlf. 21 02 89 91.

Å betale med kort er gebyrfritt. Klarna fakturabetaling koster 29.00 NOK.

Mer om Klarnas fakturabetingelser: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nb_no/invoice?fee=29.00

4. Bekreftelse av bestilling

Så fort du har bekreftet betalingen av varen du har bestilt, vil du motta en e-mail med en bekreftelse fra oss.

E-mailen inneholder en oppsummering av din bestilling. Du bør spare på denne e-mailen, skulle du ha behov for å kontakte vår kundeserviceavdeling senere.

Den automatisk genererte e-mailen er ingen bekreftelse fra oss om ditt tilbud, men informerer om at vi har mottatt din bestilling, og vil nå håndtere den.

5. Håndtering av bestilling

Vår kundeserviceavdeling begynner behandlingen av din forespørsel nå du har gjennomført bestillingen. På denne måten kan bekreftelse av dato for leveringen skje raskest mulig. Hvis vi ikke har mulighet for å levere varen/tjenesten på ønsket dato vil du bli kontaktet angående alternativ dato for levering. Perpetuum vil alltid tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal Perpetuum så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. Perpetuum fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

6. Informasjon om utsendelse

En av våre ansatte vil kontakte deg angående avlevering av container på avtalt adresse. Perpetuum skal utplassere container hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at container plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. Perpetuum skal godkjenne plasseringen av container. Fylling av materialet i container gjøres av kunden.

Kunden plikter å sørge for at container ikke inne-holder andre materialer enn det som er avtalt eller det containeren er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr og omklassifiseringsavgift påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om materialet til Perpetuum, samt håndtere det i samsvar med Perpetuum sine anvisninger.

Perpetuum har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. Perpetuum plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden.

Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av Perpetuum sine container. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

Container må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. Perpetuum kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

Vi gjør oppmerksom på at vi plasserer container etter anvisning fra deg som kunde og at vi ikke vil ta ansvar for eventuelle skader som vil kunne oppstå på underlaget. Bil og container vil samlet kunne være opptil 18tonn. Container alene veier ca 800 kg uten avfall. Vi ber derfor at du vurderer om underlaget vil tåle belastningen som følger av våre tjenester. På standard tykkelse på asfalt i privat innkjørsel vil det mest sannsynlig bli merker etter container og etter støtteben på bil ved henting av full container.

Våre sjåfører forsøker alltid å utføre sitt arbeid så skånsomt som mulig for underlaget.

7. Levering og informasjon

Tilbudet om å levere container til fastpris gjelder kun adresser i 15 km omkrets fra avdeling i Perpetuums avdeling i Tromsdalen og 15 km omkrets fra Perpetuums avdelingen i Balsfjord.

Det er ikke mulig å hente container selv på vårt lager.

8. Angrerett

Som forbruker har du rett til å angre på kjøpet ditt. Dette kan gjøres uten begrunnelse med 14 dagers angrerett etter at avtalen er inngått. Dette gjelder kun såfremt tjenesten ikke er påbegynt ved at container er kjørt ut fra vårt lager. Dersom varen er levert, men du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet vil fraktkostnader likevel måtte betales.

Du kan angre kjøpet ved å ta sende en e-post til  kundesenter@perpetuum.no eller via telefon: 40 00 29 29

Hvis du har benyttet deg av din angrerett, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg vedrørende det kansellerte kjøpet. Tilbakebetaling vil skje uten unødvendig forsinkelse, og senest 14 dager etter at vi har mottatt meddelelse fra deg om at du ønsker å angre kjøpet. Du vil kunne se pengene på din konto i løpet av 2-30 dager, avhengig av hvilken betalingsmetode du har benyttet.

Vi gjennomfører tilbakebetalingen med den samme betalingsmetoden du benyttet deg av ved den opprinnelige transaksjonen.

Ved retur av ordre betalt med Klarna-faktura, anbefaler vi at du flytter betalingsdato for å unngå påminnelsesgebyr (normalt 60 NOK) fra Klarna. Dette gjør du ved å enten logge inn på din Klarna-konto, eller ved å ringe til Klarna på tlf. 21 02 89 91.

9. Feil i forsendelsen

Hvis vi mot formodning ikke har levert varen du har bestilt, og som står oppgitt på din faktura og/eller fraktseddel, skal du kontakte vår kundeserviceavdeling og opplyse dem om ditt ordrenummer: kundesenter@perpetuum.no eller via telefon: 40 00 29 29.

Da vil vi undersøke din ordre nærmere, og komme tilbake til deg.

10. Gjeldende lov – tvister

Ditt kjøp er underlagt forbrukerkjøpsloven. En klage på en vare kjøpt hos oss kan innsendes til Forbrukerklageutvalget. Klagen kan sendes inn via www.forbrukerklageutvalget.no.

Ved innsending av en klage skal du angi vår e-mailadresse: kundesenter@perpetuum.no

11. Forbehold

Vi tar forbehold om tastefeil, prisendringer og utsolgte varer på nettsiden. Informasjonen kan inneholde tekniske eller typografiske feil og kan endres uten forvarsel.

12. Personopplysninger

I forbindelse med din bruk av nettbutikken, vil det bli behandlet – herunder innsamlet og brukt, en rekke opplysninger om deg. Det er en betingelse for å bruke nettbutikken, at du samtykker til gjeldende Personvernpolicy når du aktivt klikker på at du godtar disse Kjøpsvilkår.

13. Generelle vilkår

Dersom ikke annet er avtalt gjelder våre generelle vilkår. Disse er gjort tilgjengelig på Perpetuum sine hjemmesider www.perpetuum.no

 

Version 02. 10.10.2023