Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters farlige avfall i sitt navn

Vi viser til Miljødirektoratets tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter som kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.
Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.
Vi er klar over at mange mottak fortsatt deklarerer avfall fra produsenter i sitt navn, og at dette skjer gjentagende ganger for flere produsenter.

Obligatorisk

Det er nå over et år siden det ble obligatorisk å deklarere i Avfallsdeklarering.no. Vi mener derfor at mottakene må stille større krav til produsentene, slik at avfallet kan deklareres i produsentenes navn. Dette vil innebære at mottakene ikke kan godta levering før avfallsprodusenter har registrert virksomheten i Avfallsdeklarering.no og opprettet sluttbrukere, ev. gitt fullmakt til mottaket. I helt spesielle tilfeller, der det vurderes som særlig stor fare for at farlig avfall kommer på avveier ved avvisning, kan avfallet mottas og produsenten kan ordne det formelle i etterkant. Dette skal bare være en absolutt nødløsning i enkelttilfeller at mottaket deklarerer avfallet på seg selv. Mottaket skal i de tilfellene gi en forklaring i merknadsfeltet for hvorfor dette skjer. Artikkelen er skrevet av, og kopiert i sin helhet fra Miljødirektoratet, og kan leses på deres side › NB! Perpetuum eier ingen rettigheter til artikkelen
 
Siste Nyheter: