Nye presiseringer fra Arbeidstilsynet stiller krav om asbestkartlegging ved næringsutleie

Er din bedrift eier av bygg reist før 1985 som leies ut til virksomheter? Da gjelder Arbeidstilsynets presisering om ansvar for asbestrelaterte helseskader. Ordlyden er at bygg fra før 1985 bør ha kartlagt ev. asbestforekomster og at det i bygg som leies ut til virksomhet må kartlegges om det kan være asbest som utgjør helsefare. –Et viktig steg i å forhindre at noen blir eksponert for asbestfibre, sier prosjektleder Mikal Strand i Perpetuum.

Asbest er blitt brukt i bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet mot asbest kom. Å bli eksponert for asbest er svært helseskadelig og slik eksponering kan føre til flere typer kreft slik som lungekreft og lungehinnekreft (mesoteliom). Bruk, eksponering, sanering og håndtering av asbest er regulert i forskrift om utførelse av arbeid og det overordnede målet er å forhindre at noen blir eksponert for det kreftfremkallende mineralet. 

– Asbest er en av de tingene man ikke kan være for forsiktig med. Det finnes mange potensielle kilder til asbesteksponering i eldre bygninger og flere bygningseiere bør derfor kartlegge sine bygg, sier prosjektlederen.

Han presiserer at dette også gjelder offentlige bygg, og trekker frem Bergen kommune som et eksempel til etterfølgelse. De har kartlagt store deler av sin eldre bygningsmasse for asbest.

– Også offentlig eide bygg kan ha asbestkilder, det ble tross alt brukt i en hel rekke produkter før i tiden, påpeker han.

Advarer mot falsk trygghet

De fleste forbinder asbest med eternittplater og kanskje også rørisolasjon, men Strand forteller at asbest også kan finnes i flere andre materialer. Prosjektlederen har kartlagt mange bygninger for asbest, og kan fortelle at de finner asbest mye oftere og på flere steder enn hva folk flest skulle tro.

– Asbest kan også finnes i vegg- og himlingsplater, ovnsinstallasjoner, gulvbelegg, vinylfliser, lim, avrettingsmasse, fugemasse, bygningspapp og tapet for å nevne noe.

Asbestforbudet har nå snart eksistert i 40 år og de fleste eldre bygg har gjennomgått rehabiliteringsarbeid i løpet av den tiden. Om byggeiere ikke har fattet mistanke, eller blitt varslet om asbest av håndverkere som har arbeidet på bygget i løpet av disse årene, og derfor tenker at en slik kartlegging er unødvendig, advarer Strand om at de kan kjenne på en falsk trygghet.

– Mange håndverkere har svært lite kjennskap til asbest og hva som kan være asbestholdige materialer. Det er en stor del av utfordringen. Det at ingen har oppdaget det må ikke forveksles med at det ikke finnes der. Asbestkartlegging bør gjøres av noen med spesialkompetanse for dette, påpeker han.

takplater og luftekanal med asbest
Tilsynelatende ufarlig: Takplatene og luftekanalen på bildet ser ikke farlig ut, men kan inneholde asbest.

En smart investering

Prosjektlederen oppfordrer derfor byggeiere som ikke nødvendigvis har planer om å renovere om allikevel å få gjennomført en asbestkartlegging – selv om Arbeidstilsynet her har brukt ordet bør. En asbestkartlegging er ikke spesielt ressurskrevende å gjennomføre og den økonomiske gevinsten ved å avdekke asbest før det oppstår spredning av asbestfibre er stor.

– Har spredning først blitt påvist må området sperres av, og asbestsaneringen blir langt mer kostbar enn om man hadde avdekket dette tidligere. Det kan være mange penger spart i en asbestkartlegging, avslutter Strand.

 

Ønsker du tilbud på asbestkartlegging av bygg?

Les mer på våre tjenestesider, eller ta kontakt med oss.

Siste Nyheter: