Perpetuum tar grep for å sikre viktig gjenvinning av gipsmaterialer

Perpetuum tar ikke lenger imot gips til deponering. Fra nå av skal gips materialgjenvinnes. Det viktige mineralet kan i teorien gjenbrukes til evig tid.

– Gips er omtrent evig gjenvinnbart bare man tar vare på det. Det er et mineral som ikke blir ødelagt av bruk, sier Rolf Arne Johansen, daglig leder i Perpetuum Mobile.

Tidligere har Perpetuum deponert all gipsen som har blitt levert til dem. Det fantes nemlig ikke en god løsning på materialgjenvinning for nordnorske bedrifter – både på grunn av pris, logistikk og ufravikelige krav til avfallets renhet.

– Nå har Norsk Gjenvinning kommet fram til en ny produksjonsløsning for gjenvinning av gips ved sitt anlegg i Holmestrand. Gipsen man leverer kan være «forurenset» – behandlet med for eksempel tapet eller malingsrester, forklarer Johansen.

Fra 1. oktober 2022 tilbyr de derfor kun materialgjenvinning av gips på sine anlegg. Gjenvunnet materiale blir til nytt gipspulver som kan brukes til å lage nye produkter – uten å måtte importere råvarer langveisfra.

Viktig bidrag til miljøet

All den tid materialgjenvinning av gips har blitt enklere i praktisk forstand, medfører endringen en betydelig kostnadsøkning for både Perpetuum og kundene deres.

– Rent forretningsmessig er det dårlig butikk for oss å ikke kjøre gipsen rett i deponi, vedgår Johansen.

– Når vi sender den til gjenvinning krymper inntektsmarginen vår til nesten null, fortsetter han.

Årsaken til endringen er samfunnsansvaret Perpetuum påtar seg som en stor aktør i avfallsbransjen.

– Vår bakgrunn for denne endringen er at vi skal være en viktig del av «det grønne skiftet». Vi skal ta vare på gjenvinnbare materialer. Tap av fortjeneste er vårt bidrag for å ivareta gips til gjenbruk, fortsetter han.

Forventninger fra kunder

De siste månedene har Perpetuum kurset bedrifter som leverer gipsavfall, for å sikre at overgangen går så sømløst som mulig. Kundene er viktig ledd i implementering av nye prosesser innenfor avfallshåndtering.

– Vi har en del kunder som faktisk ligger frempå, etterspør nye gjenvinningsløsninger og er villig til å ta økte kostnader for å få det til, sier Are Lorentsen, administrerende direktør i Perpetuum.

– De har forventninger til oss om at vi skal finne gode løsninger på gjenvinning, og vi søker hele tiden å møte de forventningene, legger Rolf Arne til.

Lorentsen og Johansen beskriver en bransje som er i stadig teknologisk utvikling, hvor det kontinuerlig jobbes for å finne nye måter å utnytte resurser fra avfallet.

– Vi skal ikke fortsette deponere på ting som faktisk lar seg gjenvinne, slår Lorentsen fast og fortsetter:

– Vi fokuserer på stadig flere fraksjoner som vi tidligere ikke hadde gode løsninger på, gips er bare ett av flere eksempler. Ting som tidligere ble gravd ned blir nå til nye produkter.

Siste Nyheter: