Rapporter til alle dine behov

Perpetuum Mobile AS har egen kundeportal, for at det skal være enkelt og tidsbesparende å lage rapporter for avfallet dere har i virksomheten!

Kundeportal for næringsavfall

Visste du at vi har en egen kundeportal, der du kan hente ut rapport med statistikk over innlevert og innhentet avfall? I portalen kan du hente ut fakturerte mengder, prosentvis fordeling av avfallet per avfallstype, hvor mye som er sortert eller usortert avfall og mye mer! Du kan se fakturagrunnlag og følge med på status på din leveranse. Du kan også hente ut oversikt over alle ordrer som er fakturert på ditt kundenummer.

Hvem kan få tilgang til kundeportalen?

Vi tilbyr tjenesten til alle avtalekunder av Perpetuum Mobile AS! Du får et brukernavn og passord for ditt kundenummer, og hvem som helst i bedriften kan da hente ut tall for ønsket periode. Ta kontakt med vårt kundesenter for å få informasjon og hjelp til å komme i gang.

Hvor finner jeg kundeportalen?

Nederst på vår hjemmeside kan du klikke på Innlogging kunder, næringsavfall, og du vil da bli sendt til riktig side for innlogging. Husk at du må få brukernavn og passord hos vårt kundesenter først.
Siste Nyheter: