Strengere krav til kildesortering fra 1. januar 2023

Endring i avfallsforskriften gir strengere krav til kildesortering. Nå må mange bedrifter endre sin løsning for avfall og sortering. 

Kaster dere all søppel i samme dunk på jobben? Fra 1. januar 2023 er det ikke lenger lov til å kaste matavfall og plast i restavfallet. Det er nå et krav om at dette skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. 

Rolf Arne Johansen er daglig leder i Perpetuum Mobile og jobber med å levere avfallsløsninger til bedrifter i Tromsø. De er godt i gang med å tilrettelegge for kunder for å møte den nye forskriften. 

– Veldig mange bedrifter har vært flinke på sortering lenge. Hos dem er det først og fremst sortering av ulike typer plast som må på plass. Vi har hatt en god dialog med kundene våre, og har satt ut nye dunker for plastemballasje, sier Johansen og understreker: 

– Her skiller man mellom emballasjeplast, folieplast og hardplast. Det er nemlig sånn at den ene typen plast ødelegger den for den andre i gjenvinningsanleggene. 

Rolf Arne Johansen i Perpetuum Mobile på anlegget i Tromsdalen.
Rolf Arne Johansen i Perpetuum Mobile er godt i gang med å tilrettelegge for kunder for å møte den nye forskriften.

Mindre bedrifter må få på plass sorteringsløsning

Når forskriften trer i kraft er det gjerne en større omlegging for mange mindre bedrifter uten kantine, men med spiserom. Her har de ansatte gjerne med egen lunsj, og ofte sorteres verken matavfall eller emballasjeplast fra restavfall. 

– Disse bedriftene blir nødt til å få på plass en løsning for kildesortering, sier Johansen. 

Han forstår at det kan virke utfordrende med sortering når man har liten plass på kjøkkenet og trangt inngangsparti, men understreker at så lenge du har husholdsliknende avfall vil du være omfattet av endringene. 

Perpetuum Mobile leverer løsninger til små og store bedrifter. Selv om forskriften kan høres komplisert ut, så er det egentlig ikke så vanskelig, beroliger Johansen. Han oppfordrer bedrifter som ikke har kommet helt i gang med kildesorteringen til å ta kontakt. 

– Vi hjelper deg med å finne en sorteringsløsning i henhold til forskriften. I tillegg til å hente avfallet og levere utvendige dunker, kan vi også levere gode innvendige sorteringsløsninger gjennom våre samarbeidspartnere, sier Johansen. 

Stor omstilling for dagligvarebutikkene

En større omstilling vil kreves fra dagligvarebutikker, som kan ha store mengder matavfall som går ut på dato og ikke er tatt ut av emballasjen. 

– For matbutikker betyr det at de i praksis må fjerne plasten rundt agurk, paprika og alt de selger av matvarer før det kastes. De store næringsaktørene er i dialog med myndighetene om forskriftene og gjennomførbarheten av dette, sier Johansen.

Perpetuum har på plass en innsamlingsløsning, men Johansen tror at den største utfordringen her vil bli den praktiske jobben. Ressursbehovet er stort, fordi noen må gjøre jobben med å skille mat og emballasje. 

Vi leverer praktiske løsninger for din bedrift 

Trenger du hjelp med å komme i gang med sorteringen, eller mangler du de nye dunkene for emballasje- og folieplast?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang.

Siste Nyheter: