Innsamling og håndtering av farlig avfall

Perpetuum har høy kompetanse på håndtering farlig avfall. Vi hjelper deg med innsamling, transport og sortering. Etter at avfallet er kommet til oss håndterer vi det på en trygg og sikker måte. Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen.