Sikkerhetsrådgivning transport av farlig gods(ADR)

Sikkerhetsrådgivning kan defineres som råd og informasjon som skal bedre virksomheters sikringsarbeid. Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods er pålagt å utpeke en sikkerhetsrådgiver. Rådgiverens oppgave er primært å hjelpe virksomheten til å sikre at transporten utføres forsvarlig og i samsvar med myndighetenes krav.