Behandling og deponering av PFAS

PFAS er perfluorerte organiske fluorstoffer – strengt regulerte stoffer som kan gjøre stor skade på helse og miljø hvis de ikke håndteres på riktig måte. Vi kan bistå deg slik at du behandler og deponerer PFAS på en trygg og sikker måte.