Innsamling av spillolje og sloppvann

Spillolje og sloppvann er brukt olje og vann som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål. Denne typen avfall må behandles på en forsvarlig og miljøriktig måte, og vi kan hjelpe deg med dette.