Tømming av sandfang

Ved kraftig nedbør og regnvær fylles gatene med overvann som renner videre ned i sluk, kummer og rister. Vannet er fullt av masser som sand, leire og jord. Sandfang under bakken renser vannet slik at det er rent før det slippes videre ut i naturen.