Varsel om ekstraordinær prisendring som følge av offentlig avgift

I statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en ny avgift på avfallsforbrenning i Norge. Dette vil berøre alle som leverer avfall til norske mottaksanlegg. Foreløpig er mye uklart omkring dette, også tidspunkt for innføring av avgiften. I verste fall innføres denne med tilbakevirkende kraft til 01.01.2022. Det er gjort rammevedtak på budsjettet, og vi må derfor forvente at avgiften kommer.

Endringen vil gjelde alle typer avfall til forbrenning med unntak av farlig avfall. Avgiften vil gjelde alle Perpetuums kunder og justeres krone for krone fra datoen den innføres om ikke avtale / kontrakt sier noe annet. Avgiften beregnes ved å multiplisere mengde innlevert avfall til forbrenningsanlegget målt i tonn med en faktor på 0,55 tonn fossilt CO2 per tonn avfall. Avgiften utgjør 192 kroner per tonn CO2, altså 105,60 kr per tonn innlevert avfall basert på foreslått faktor og avgiftssats.

Endringene er lik for alle og vil gjelde hele avfallsbransjen i Norge. For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos Perpetuum.

Siste Nyheter:

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her