Kategori: INFORMASJON

INFORMASJON
04.05.2020

Dyrøy kommune – Tømming av septiktanker 2020

 

Årets tømming av private septiktanker/ slamavskillere i Dyrøy kommune starter i uke 19 (mandag 4. mai) og vil foregå fortløpende

Vi vil starte i Sørfjorden og jobbe oss innover til Brøstadbotn. Vi avslutter på Bjørkebakken.

LES MER

INFORMASJON
08.04.2020

Åpningstider påsken 2020

I forbindelse med påsken vil åpningstidene på enkelte av våre anlegg avvike fra ordinær tid.

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser for øvrig en god påske!

LES MER

INFORMASJON
20.03.2020

Perpetuum tar risiko for korona-smitte på alvor

Perpetuum satte tidlig ned en beredskapsgruppe som holder oversikt, informerer og koordinerer tiltak. Våre selskaper har gjennomført risikovurderinger og utarbeidet beredskapsplaner. Vi følger myndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte, og tilpasser disse praktisk til driften til våre selskaper.

LES MER

INFORMASJON
17.01.2020

Informasjonsfilm om Perpetuum sitt deponi i Balsfjord

Perpetuum sitt anlegg på Stormoen har i den siste tiden fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt etter at man nå åpner opp for sikker deponering av PFAS forurensede masser. Flere innbyggere og lokalpolitikere har stilt spørsmål ved hvordan tryggheten er ivaretatt, når forurensede masser med slike potensielt farlige stoffer skal lagres på Stormoen.

LES MER

INFORMASJON
23.04.2018

Slamtømming i Salangen kommune

Perpetuum informerer om at vi nå har startet med slamtømming (tømming av septiktanker) i Salangen kommune. Dette vil pågå i omtrent en måneds tid, fra medio april til medio mai. Vi kontakter abonnentene når vi nærmer oss. Dersom du har spørsmål vedrørende dette er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter.

LES MER