Betingelser


› Alminnelige betingelser (Norsk)

› Betingelser for farlig avfall og industritjenester (Norsk)

General terms and conditions (English)


Endringer

Endringer av Perpetuums betingelser kan skje uten forutgående varsel. Til enhver tid gjeldende generelle betingelser og mottaksbetingelser vil publiseres på denne siden. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende betingelser.