Derfor gjennomsøker Perpetuum 25.000 tonn aske

På Perpetuums deponi på Stormoen i Balsfjord gjenvinnes verdifulle metaller fra deponert aske. Det er en bærekraftig aktivitet som gir mange fordeler, for både miljø, samfunn og bedriften selv.

– Vi har tatt i mot aske til deponering i mange år, og alltid hatt i bakhodet at det finnes verdifulle metaller i den, sier Are Lorentsen, administrerende direktør i Perpetuum.

Verdiene det dreier seg om er ikke-magnetiske metaller, som for eksempel aluminium, messing, kobber – til og med sølv og gull.

– Metallene vi henter ut blir brukt om igjen, og de kan gjenbrukes uendelig, forklarer han.

Nå sikter det mobile anlegget 25.000 tonn aske. Lorentsen håper de kan hente ut minst 500 tonn av de ulike typene metall det søkes etter. Det er en liten prosentandel av totalvekten, men vil gjøre stor nytte for seg i det store bildet.

1573

«Landfill mining»

Når avfall deponeres regnes det som sluttbehandling, og avfallet legges på deponi med et evighetsperspektiv. Det har vært den tradisjonelle betraktningen av avfallshåndtering.

– Nå henter vi ut verdier fra det som allerede er lagt på deponi. Vi hadde lagt asken på en egen plass i deponiet, slik at det var enkelt å hente den ut, sier Lorentsen og fortsetter:

– Denne aktiviteten viser oss at deponering ikke nødvendigvis er «for evig». Vi er svært fornøyde med at vi har tatt vare på asken, og at det finnes teknologi som kan gjenvinne materialer fra den, sier Lorentsen.

Prosessen kalles «landfill mining» (deponi-gruvedrift). Materialer hentes ut og gjenvinnes til råmaterialer som kan brukes i nye produkter. Asken kommer fra forbrenningsanleggene til Senja avfall og Kvitebjørn varme, som begge brenner avfall som gir energi til nordnorske hus og hjem.

– Det er sirkulær økonomi i praksis, sier Lorentsen stolt.

Prøveprosjekt

Anlegget som Perpetuum bruker er mobilt og leies i en periode på 6-7 uker. Lorentsen vedgår at det er en kostbar aktivitet, men potensialet er der for økonomisk gevinst.

– Verdien av metallene er så stor at selv de små prosentene er verdifull. Vi regner med å gå i pluss, men om det ikke lønner seg så vil vi fortsatt gjøre det – det er uansett en miljømessig gevinst, slår Lorentsen fast.

Perpetuum kan komme til å ta i mot hele 20.000 tonn aske årlig fremover. De håper da å kunne gjøre denne typen utvinningsaktivitet annet hvert år. Lorentsen trekker dette frem som et av flere tiltak bedriften gjør for å drive moderne og bærekraftig avfallshåndtering.

– For mange henger fortsatt begrepet «søppelfylling» igjen. Dette er et til dels et anlegg hvor man faktisk legger ting i jorda for evig, men også et gjenvinningsanlegg der materialene vi mottar gjenvinnes, og kan nyttes igjen og igjen.

1556
Siste Nyheter: