Informasjonsfilm om Perpetuum sitt deponi i Balsfjord

Perpetuum sitt anlegg på Stormoen har i den siste tiden fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt etter at man nå åpner opp for sikker deponering av PFAS

Perpetuum sitt anlegg på Stormoen har i den siste tiden fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt etter at man nå åpner opp for sikker deponering av PFAS forurensede masser. Flere innbyggere og lokalpolitikere har stilt spørsmål ved hvordan tryggheten er ivaretatt, når forurensede masser med slike potensielt farlige stoffer skal lagres på Stormoen.

LES OGSÅ → Formannskapet beroliget etter bedriftsbesøk hos Perpetuum

I forbindelse med Perpetuum sitt 20 års jubileum i 2019 ble det laget en informasjonsfilm om anlegget på Stormoen. Filmen gir et godt innblikk i hvilke aktiviteter som foregår på anlegget og gir mange gode svar på hvordan ulike typer avfall håndteres på en moderne og sikker måte. Filmen varer i overkant av sju minutter så anbefales med lyd og fullskjem.

(artikkelen fortsetter under filmen)

 

  1. Deponi celler og renseanlegg – hvordan man håndterer avrenning eller sigevann.
  2. Celle for PFAS og farlig avfall – økt sikkerhet, både i form av rensetiltak og i form av byggetekniske tiltak i deponiet.
  3. Septikkslam – slam fra mange kommuner blir til kompost som kan brukes som jordforbedringsmiddel.
  4. Oljeforurensede masser – komposteringsprosessen gjør at konsentrasjonen av olje reduseres og massene kan deponeres
  5. Sanduttak – Stormoen består av sandavsetninger. Denne sanden er svært velegnet som tilslagsmateriale i betongproduksjon.
  6. Logistikk – skipslogistikken fra Bergneset en viktig faktor.
  7. Fremtidig deponiareal – Grusreservene på Stormoen er på flere millioner kubikk. Når grusen tas ut, åpnes det opp for nye deponiceller.

Perpetuum er veldig fornøyd med at en bedrift i Nord-Norge kan være verdensledende når det gjelder å finne løsninger på globale på miljøutfordringer, og på den måten også bidra med både arbeidsplasser og skatteinntekter til Balsfjord kommune.

Les også → Trygg håndtering av forurenset jord – ikke «giftcontainer»

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Siste blogginnlegg:

Utvidelse av deponiet i Balsfjord

Rammene for bruk av deponi har i løpet av de siste 30 årene endret seg kraftig, der strengere reguleringer, krav til oppfølging og rapportering har blitt vektlagt. Perpetuum har ligget langt fremme i denne utviklingen. Tett bunn i deponiet, samt regulering av deponering av matavfall og nedbrytbart avfall, har resultert i betydelig redusert miljøbelastning fra deponiet på Stormoen i Balsfjord.

Les mer »

Perpetuum – både til lands og til vanns

I løpet av det siste året har flere store ulykker som omhandler dieselsøl forekommet i landsdelen. Dieselsøl i havet har en kraftig negativ påvirkning på vannlevende organismer. Det samme gjelder dieselsøl på land hvor masser som blir gjennomtrukket av diesel må graves opp, og byttes ut for ikke å ødelegge jordsmonn eller sige ut i havet. 

Les mer »

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her